Od 1 sierpnia 2015 r. można ustanowić obrońcę w postępowaniu w sprawie o wykroczenie już na etapie postępowania wyjaśniającego

Od 1 sierpnia 2015 r. można ustanowić obrońcę w postępowaniu w sprawie o wykroczenie już na etapie postępowania wyjaśniającego, nie zaś jak uprzednio dopiero na etapie postępowania przed sądem.

Nowelizacja, o której tu mowa stanowiła reakcję Sejmu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., w którym to Trybunał orzekł o niezgodności art. 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z Konstytucją (http://otk.trybunal.gov.pl/orzec…/…/sprawa_lista_plikow.asp…).

Trybunału uzasadniając swoje orzeczenie słusznie podkreślił, że podejrzany, także w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, powinien mieć zapewnioną możliwość ubiegania się o prawo wglądu do materiałów zebranych w toku czynności wyjaśniających i stanowiących podstawę kierowanych wobec niego zarzutów. Brak jakiejkolwiek wiedzy o informacjach, które posiada organ procesowy, a także brak możliwości ustanowienia obrońcy na tym etapie postępowania oznaczał bowiem brak możliwości podjęcia skutecznej obrony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *